Skip to content

Blīvslēgi ("saļņiki")

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X49X6

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X49X6. Cena 3.00 Eur / 2.11 Ls

Price: 3.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X40X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X40X7. Cena 3.00 Eur / 2.11 Ls

Price: 3.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 33X47X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 33X47X8. Cena 3.00 Eur / 2.11 Ls

Price: 3.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) kulises 15X24X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) kulises 15X24X7. Cena 3.00 Eur / 2.11 Ls

Price: 3.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) (blīvslēgs pārnesuma kārbai) 21,8X35X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) (blīvslēgs pārnesuma kārbai) 21,8X35X7. Cena 3.00 Eur / 2.11 Ls

Price: 3.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) (blīvslēgs pārnesuma kārbai) 38X58X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) (blīvslēgs pārnesuma kārbai) 38X58X10. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X48X7 VICTOR REINZ 81-24909-10 (PAYEN NJ699)

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X48X7 VICTOR REINZ 81-24909-10 (PAYEN NJ699). Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) pārnesuma karbai aizmugurējais 38X54X10/11

Blīvslēgs (“saļņiks”) pārnesuma karbai aizmugurējais 38X54X10/11. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X60X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X60X10. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 55X68X8,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) 55X68X8,5. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 38X54X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 38X54X7. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X60X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X60X8. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X50X7 DPH

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X50X7 DPH. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 29X45X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 29X45X8. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X60X9

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X60X9. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X62X10/12

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X62X10/12. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X56X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X56X7. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X62X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X62X7. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 65X84X9

Blīvslēgs (“saļņiks”) 65X84X9. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X46X7 PAYEN NJ252

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X46X7 PAYEN NJ252. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X52X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X52X10. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X68X12

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X68X12. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X70X9

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X70X9. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 36X49X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 36X49X7. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X75X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X75X10. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai un sadales vārpstam 34X48X7 PAYEN NJ324 (090-NJ324)

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai un sadales vārpstam 34X48X7 PAYEN NJ324 (090-NJ324). Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 34X48X8 PAYEN NJ285

Blīvslēgs (“saļņiks”) 34X48X8 PAYEN NJ285. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 25X45X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 25X45X8. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 31X46X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 31X46X8. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 54,5X78,3X11

Blīvslēgs (“saļņiks”) 54,5X78,3X11. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 26X37X7/8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 26X37X7/8. Cena 3.50 Eur / 2.46 Ls

Price: 3.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 80X100X13

Blīvslēgs (“saļņiks”) 80X100X13. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 31X50X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 31X50X8. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32,5X46X6

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32,5X46X6. Cena 4.50 Eur

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X60X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X60X8. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X60X9/8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X60X9/8. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 55X70,1X5,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) 55X70,1X5,5. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 60,35X76,18X11

Blīvslēgs (“saļņiks”) 60,35X76,18X11. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X47X10 ELRING 325.155

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X47X10 ELRING 325.155. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X44X7 PAYEN NJ448

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X44X7 PAYEN NJ448. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X60X10/12

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X60X10/12. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X50X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X50X7. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X65X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X65X8. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 36,58X52,37X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 36,58X52,37X8. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X47X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X47X7. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X70X12/16

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X70X12/16. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 36X50X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 36X50X8. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X68X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X68X10. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X47X7 PAYEN NB569

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X47X7 PAYEN NB569. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 44X60X7 PAYEN NJ005

Blīvslēgs (“saļņiks”) 44X60X7 PAYEN NJ005. Cena 4.50 Eur / 3.16 Ls

Price: 4.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X56X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X56X7. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 26X42X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 26X42X8. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 28X38X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 28X38X7. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X45X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X45X8. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X60X9/7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X60X9/7. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X46X6

Blīvslēgs (“saļņiks”) 32X46X6. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X62X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X62X10. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) (blīvslēgs pārnesuma kārbai) 50X65,2X6,5/7,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) (blīvslēgs pārnesuma kārbai) 50X65,2X6,5/7,5. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 38,5X58X8,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) 38,5X58X8,5. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) sadales vārpstai 38X50X7 DPH

Blīvslēgs (“saļņiks”) sadales vārpstai 38X50X7 DPH. Cena 5.00 Eur / 3.51 Ls

Price: 5.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X55X6,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X55X6,5. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) aizmugurējam tiltam “hvostoviks” 40X52X9 ERL 094.358, O.E. 014409399D

Blīvslēgs (“saļņiks”) aizmugurējam tiltam “hvostoviks” 40X52X9 ERL 094.358, O.E. 014409399D. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) pusass 35X54,9X9 TOPRAN OPE374151

Blīvslēgs (“saļņiks”) pusass 35X54,9X9 TOPRAN OPE374151. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 92X110X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 92X110X10. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X65X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 40X65X10. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X65X10 ELRING 586.676

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X65X10 ELRING 586.676. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 95X115X12

Blīvslēgs (“saļņiks”) 95X115X12. Cena 6.00 Eur / 4.22 Ls

Price: 6.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X50X8 PAYEN NJ242

Blīvslēgs (“saļņiks”) 35X50X8 PAYEN NJ242. Cena 6.50 Eur / 4.57 Ls

Price: 6.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X66,65X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 48X66,65X8. Cena 6.50 Eur / 4.57 Ls

Price: 6.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X62X12

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X62X12. Cena 6.50 Eur / 4.57 Ls

Price: 6.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X67X17,6

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X67X17,6. Cena 6.50 Eur / 4.57 Ls

Price: 6.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 43232-21T00

Blīvslēgs (“saļņiks”) 43232-21T00. Cena 6.50 Eur / 4.57 Ls

Price: 6.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 44,4X60,5X9,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) 44,4X60,5X9,5. Cena 6.50 Eur / 4.57 Ls

Price: 6.50 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X58X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X58X8. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 54X82X11,5

Blīvslēgs (“saļņiks”) 54X82X11,5. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 85X105X11

Blīvslēgs (“saļņiks”) 85X105X11. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) labais virziens 45X67X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) labais virziens 45X67X8. Cena 7.00 Eur  / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X65X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X65X10. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 72X96X9

Blīvslēgs (“saļņiks”) 72X96X9. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X50X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X50X8. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 50X80X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 50X80X10. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X52X7,5/8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X52X7,5/8. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 52X72X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 52X72X10. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X52X8

Blīvslēgs (“saļņiks”) 42X52X8. Cena 7.00 Eur / 4.92 Ls

Price: 7.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 70X85,5X18

Blīvslēgs (“saļņiks”) 70X85,5X18. Cena 8.00 Eur / 5.62 Ls

Price: 8.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai priekšējais 42,5X54,5X6

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai priekšējais 42,5X54,5X6. Cena 8.00 Eur / 5.62 Ls

Price: 8.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 44X60X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 44X60X10. Cena 8.00 Eur / 5.62 Ls

Price: 8.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 90X104X11 PAYEN NB806

Blīvslēgs (“saļņiks”) 90X104X11 PAYEN NB806. Cena 9.00 Eur / 6.33 Ls

Price: 9.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X74,5X12/14

Blīvslēgs (“saļņiks”) 45X74,5X12/14. Cena 9.00 Eur / 6.33 Ls

Price: 9.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 76,2X95,25X11,2

Blīvslēgs (“saļņiks”) 76,2X95,25X11,2. Cena 9.00 Eur / 6.33 Ls

Price: 9.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 88X104X11

Blīvslēgs (“saļņiks”) 88X104X11. Cena 10.00 Eur / 7.03 Ls

Price: 10.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 66,67X89,3X10

Blīvslēgs (“saļņiks”) 66,67X89,3X10. Cena 10.00 Eur / 7.03 Ls

Price: 10.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai aizmugure 89X109X9

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai aizmugure 89X109X9. Cena 10.00 Eur / 7.03 Ls

Price: 10.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X52X7

Blīvslēgs (“saļņiks”) 30X52X7. Cena 10.00 Eur / 7.03 Ls

Price: 10.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 77X100X11,45

Blīvslēgs (“saļņiks”) 77X100X11,45. Cena 10.00 Eur / 7.03 Ls

Price: 10.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 90X110X12 REINZ 81-20745-40

Blīvslēgs (“saļņiks”) 90X110X12 REINZ 81-20745-40. Cena 12.00 Eur / 8.43 Ls

Price: 12.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) 93X117X12

Blīvslēgs (“saļņiks”) 93X117X12. Cena 15.00 Eur / 10.54 Ls

Price: 15.00 €

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai aizmugure 110X130X13

Blīvslēgs (“saļņiks”) kloķvārpstai aizmugure 110X130X13. Cena 18.50 Eur / 13.00 Ls

Price: 18.50 €

Motocikla priekšējās dakšas blīvslēgu un putekļu sargu komplekts 48mm

Motocikla priekšējās dakšas blīvslēgu un putekļu sargu komplekts  KYB WP , diametrs – 48mm.

Blīvslēgi ir ar dubultajām atsperītēm, kas nodrošina kvalitatīvaku putekļu notīrīšanu un līdz ar to lielāku kalpošanas laiku.

Piemēroti vairākiem motocikliem KTM, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, RR, Beta un citiem.

Kvalitatīvi dakšu blīvslēgi par zemu cenu!

Akcijas cena 22,00 Eur.

PIEZĪME: Šajā katalogā ir atzīmētas tikai populārākās rezerves daļas dotajai auto markai, kuras pie mums pērk ikdienā. Ja neredzat detaļas bildi vai cenu, tad tā vienkārši pagaidām nav ievadīta mājaslapā.

Ja vajag kādu rezerves daļu, kura nav sarakstā, kurai nav bildes vai cenas, tad tālāk nemeklējiet- šajā katalogā ir ievadītas tikai populārākās auto rezerves daļas, kuras pie mums pērk ikdienā! Tātad- ja nav bildes, cenas vai rezerves daļas kā tādas, ņemiet un piezvaniet mūsu operatoriem uz mūsu auto rezerves daļu noliktavu, un jums uzreiz tiks sniegta izsmeļoša atbilde par visām detaļu cenām, kuras mums ir uz vietas, vai arī ir pasūtamas!

Mūsu auto rezerves daļu veikala un noliktavas tālruņi – 28870004, 28800060, 67272626, 67290447. Rīgā Atrodamies Matīsa ielā 123, tas ir Matīsa/ Vagonu ielu stūris, tieši pretī Russo- Balt piekabju veikalam.

Ja vajag detaļu arī nomainīt vai arī veikt auto diagnostiku vai remontu, zvaniet un pierakstieties uz mūsu autoservisu, kurā strādā ļoti labi meistari un mūsu autoservisa tālruņa numurs ir 28870001. Autoserviss atrodas Aizvaru ielā 31, tā ir neliela ieliņa netālu aiz Deglava tilta, ja brauc no centra, jāpārbrauc pāri Nīcgales ielai, tad pēc automazgātavas jāgriež iekšā pa labi, pretī oranžajai baznīcai, kādus 100 metrus pirms Dārzciema/ Deglava ielas krustojuma.

Sīkāk par darba laikiem un kā mūs atrast- kartes un tā, šajā linkā: https://www.autospeci.lv/autoserviss-auto-veikals/ (saite atvērsies jaunā logā).

Price: 22.00 €

Blīvslēgs (Elring 804.850) kloķvārpstas aizmugurējais ar korpusu Audi, Ford, Jaguar, Seat, VW; Victor Reinz 81-90000-00

Blīvslēgs (Elring 804.850) kloķvārpstas aizmugurējais ar korpusu Audi A2 A3 A4 A6 TT 1.8 1.8T 1.9TDI Ford Galaxy 1.9TDI Jaguar XJ 4.0 Seat Alhambra Cordoba 1.9TDI 1.6 Ibiza Leon Toledo VW Bora Golf Caddy Polo u.c. Victor Reinz 81-90000-00 XXXSEN. Cena 24.50 Eur / 17.22 Ls

Price: 24.50 €

Kloķvārpstas blīvslēgs (saļņiks) ar korpusu aizmugurējais Citroen; Elring 199.230 (Payen NF883)

Kloķvārpstas blīvslēgs (saļņiks) ar korpusu aizmugurējais Citroen Jumper 2.8D HDi 2002-; Elring 199.230 (Payen NF883). Cena 24.50 Eur / 17.22 Ls

(xxxa)

Price: 24.50 €

Kloķvārpstas blīvslēgs (saļņiks) ar korpusu aizmugurējais Citroen; Payen NF883 (Elring 199.230)

Kloķvārpstas blīvslēgs (saļņiks) ar korpusu aizmugurējais Citroen Jumper 2.8D HDi 2002-; Payen NF883 (Elring 199.230). Cena 34.50 Eur / 24.25 Ls

Price: 34.50 €

Atvērt WhatsApp
Sveiks!
Kā varu palīdzēt?