Skip to content

All posts by Auto rezerves daļas

Akumulatori, akumulators. To uzbūve, vēsture un kas tie ir?

Akumulatori Bi-Force

 

Akumulatora vēsture.

Pirmais, kas šajā jomā veica atklājumu, bij Alesandro Volts. Viņš ieguva galvanisko elementu, bet neatrada iespēju to uzlādēt. Cits zinātnieks, Vilhelms Einstedens, atklāja kā iegūt pastāvīgu strāvu, iegremdējot svina plates sērskābē, bet neizdarīja no tā visa secinājumus, kas palīdzētu atklājumu ieviest praksē.

Par akumulatora izgudrošanu mums jāpateicas franču zinātniekam Gastonam Plantam. 1859. gadā viņš radīja pirmo akumulatora prototipu, kuru varēja uzlādēt. Savukārt, amerikāņu zinātnieks Tomas Edisons ieinteresējās par akumulatora īpašībām uzlādēties. Viņš bij pirmais , kas sāka izmantot akumulatoru automašīnā un veicināja auto akumulatoru ražošanu.  Kopš tā laika svina – skābes akumulatora uzbūve nav mainījusies. Mainījušies ir tikai materiāli, piemēram veco ebonīta korpusu ir nomainījis polipropilēns.

Mūsdienu akumulators sastāv no restotām porainām svina platēm (viena svina, otra svina dioksīda), iegremdētām elektrolītā kas ir pagatavots no destilēta ūdens un sērskābes maisijuma, kam pievienotas uzlabojošas piedevas. Mūsdienu tehnoloģijas, kas tiek izmantotas akumulatoru ražošanā uzlabo akumulatora īpašības, piemēram,  pazemina koroziju, paildzina akumulatora kalpošanas ilgumu, uzlabo elektro lādiņa atdevi un saņemšanu, uzlabo ūdens zudumus un aktīvās massas sairšanu, palielina temperatūras režīmu, paaugstinot sala noturību. Papildus indikatori ļauj novērot akumulatora uzlādes stāvokli. Pats svarīgākais panākums mūsdienu akumulatoru ražošanā ir starta jaudas paaugstināšana, kas nodrošina stabilu dzinēja startēšanu jebkādās temperatūrās un ilgāku kalpošanas laiku, ko panāk pazeminot pašizlādi.

Akumulatora uzbūve.

Akumulators ir ļoti svarīgs komponents automašīnas elektrosistēmā. Tas nodrošina dzinēja startu un uztur elektroenerģiju automobilī.

Akumulators sastāv no korpusa, kas sadalīts sekcijās (tautā sauktas bankas), kurās atrodas savstarpēji savienoti bloki. 12voltu akumulatoros tādi ir seši. Katrs no šiem blokiem satur pozitīvi un negatīvi lādētus elektrodus. Starp šiem elektrodiem kas sastāv no svina restēm un ir apsmērēti ar aktīvo vielu, atrodas separatori, izgatavoti no strāvu nevadoša materiāla.

Lai akumulatoru uzlādētu, sekcijās iepilda elektrolītu (sērskābes un destilēta ūdens maisījumu), pēc tam uzlādē ar speciālu lādējamo aparātu. Uzlādes gaitā kāpj elektrolīta blīvums, kas izraisa ķīmisku reakciju, kuras rezultātā akumulatorā uzkrājas elektroenerģija.

Akumulatora darbības princips balstās uz elektroķīmiskās svina un svina dioksīda reakcijas sērskābes vidē.

Enerģija rodas oksidējoties svinam sērskābē līdz sulfātam. Elektrods no svina oksīda varētu būt grafīta ar ūdeņraža izdalīšanos. Svina oksīds nepieciešams lai novērstu ūdeņraža izdalīšanos uz elektroda. Ūdeņradis reaģē ar oksīda skābekli, veidojot ūdeni, atjaunojot oksīdu līdz metālam un papildus enerģiju oksidējoties ūdeņradim.

Izlādes laikā svina dioksīds atjaunojas uz katoda un svins oksidējas uz anoda. Uzlādes laikā notiek pretēja reakcija. Izlādes rezultātā tērējas sērskābe vienlaicīgi radot ūdeni, līdz ar ko elektrolīta blīvums krītas. Uzlādes brīdī tērējas ūdens un veidojas sērskābe, elektrolīta blīvumam ceļoties.

Kas ir starta strāva?

Starta strāva ir strāva kas nepieciešama elektromotora (startera) iegriešanai. Starta strāva var būt 3-7 reizes lielāka, kā strāva, kas tiek tērēta normālā darba ciklā iedarbinātam dzinējam. Piemērs, uzsākot braukt ar velosipēdu, ir jāpieliek lielāks spēks sākot mīt pedāļus nekā jau braucošam velosipēdam. Īpaši svarīgs šis faktors ir ziemā, kad nepieciešama lielāka enerģija automašīnas iedarbināšanai. Protams arī atkarīgs no dzinēja veida un tilpuma, jo lielāks dzinējs, jo lielāka starta strāva nepieciešama, protams, arī dīzeļa dzinējiem ir nepieciešama lielāka starta strāva nekā benzīna dzinējiem.

Akumulatora tilpums.

Akumulatora tilpums ir elektroenerģijas daudzums kuram jābūt pilnībā uzlādētā akumulatorā. Tas ir svarīgākais raksturlielums akumulatorā, jo cik būs liels tilpums, tik ilgi arī akumulators strādās bez uzlādes. Tilpumu mēra miliampērstundās, nominālais tilpums vienmēr uzrādīts uz akumulatora etiķetes.

Tomēr dzīvē ne vienmēr nominālais tilpums sakrīt ar reālo. Praksē akumulatora tilpums no nominālās vērtības svārstās no 80-110%. Ekspluatācijas gaitā akumulatora tilpums parasti mainās uz mazāko pusi, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, uzlādes ierīcēm utt…

Kādēļ akumulatori mēdz sprāgt?

Svina akumulatoros, ir viena nepatīkama lieta, kas jāņem vērā ekspluatācijas laikā. Lādēšanas finiša ciklā, sākas elektrolītiska ūdens sadalīšanās, kā rezultātā izdalās ūdeņradis un skābeklis. Daļa skābekļa oksidē pozitīvi lādēto svina restīti, kas noved pie tās korozijas. Atlikušais ūdeņradis un skābeklis sāk uzkrāties zem korpusa vāka sekcijās virs elektrolīta līmeņa. Ja ventilācijas kanāli akumulatoram nav aizsērējuši, tad gāzes izplūst atmosfērā, neradot bīstamu koncentrāciju. Ja akumulatora ventilācijas caurumi ir ciet, tad gāzes uzkrājas bīstamā koncentrācijā zem akumulatora vāka, un pietiek ar mazu dzirkstelīti, lai akumulators ekspluatētu. Jo zemāks elektrolīta līmenis, jo vairāk gāzes uzkrāsies.

Kas ir elektrolīts?

Elektrolīts ir šķīdums, kurš vada elektrību disociācijas un joniem rezultātā, turklāt pats par sevi tas nevada elektrību. Par elektrolītiem var kalpot skābju un sāļu šķīdumi.

Auto elektrolīts ir sērskābes un ūdens maisījums attiecībā 40 pret 60 %. Tā blīvums  ir 1,27 kg/l. To var iegādāties brīvā pārdošanā.

Kādēļ elektrolīts mēdz sasalt?

Akumulatoram izlādējoties, krītas elektrolīta blīvums, samazinoties sērskābes daudzumam un vienlaicīgi palielinoties ūdens daudzumam elektrolītā. Līdz ar to attiecīgi samazinās sasalšanas temperatūra, piemēram, ja blīvums ir 1,11, tsasalšanas temperatūra ir -7C, jeb 1,27 blīvumam sasalšanas temperatūra būs -58C.

Kas ir pārlāde un arko tā ir kaitīga?

Pārlāde ir uzlādēta akumulatora turpināšana lādēties.

Pārlādes rezultātā notiek ūdens iztvaikošana no elektrolīta. Līdz ar to samazinās elektrolīta līmenis un palielinās blīvums. Skābeklis, kas radies elektrolīzes rezultātā, caur aktīvās pastas slāni nonāk uz strāvas noņēmēja un oksidē to. Oksidējoties tas paliek trausls un viegli irstošs. Turklāt ilgstoši pārlādējot akumulatoru, rodas ūdeņradis un skābeklis, šie tvaiki ir ļoti sprādzienbīstami.

Mūsdienu lādēšanas ierīcēs šī problēma ir novērsta, jo beidzoties uzlādes ciklam, lādētājs automātiski atslēdzas.

Kas iespaido akumulatora kalpošanas ilgumu?

Akumulatora kalpošanas ilgumu iespaido ekspluatācijas intensitāte. Jo augstāka intensitāte, jo īsāku laiku akumulators kalpos. Tātad īsi pārbraucieni, bieža automašīnas startēšana un slāpēšana ievērojami saīsina akumulatora mūžu. Ļoti svarīgi ar arī kontrolēt akumulatora uzlādes stāvokli, jeb elektrolīta blīvumu. To var izdarīt arī ar parastu voltmetru, jo mūsdienu akumulatoriem nav tik vienkārši piekļūt elektrolītam. Kalpošanas ilgumu arī ietekmē automašīnas elektrosistēmas stāvoklis un ekstremāli zemas vai augstas temperatūras.

Kā noteikt akumulatora uzlādes līmeni?

Akumulatora elektrolīts sastāv no 64% destilēta ūdens un 36% sērskābes. Akumulatoram izlādējoties, ķīmiskas reakcijas rezultātā sērskābes daudzums mazinās vienlaicīgi palielinoties ūdens daudzumam, līdz ar ko elektrolīta blīvums krītas. Pie uzlādes notiek pretēja reakcija. Elektrolīta blīvums ir efektīvs līdzeklis lai noteiktu akumulatora uzlādes līmeni. Pilnīgi uzlādētam akumulatoram elektrolīta blīvums ir 1,27 grami uz kubikcentimetru. Protams uzlādes līmeni var noteikt arī ar voltmetru, pilnībā uzlādētam akumulatoram būs 12,66 volti +15C temperatūrā.

Cik ilgi akumulatoru var glabāt bez uzlādes?

Kalcija akumulatorus (Ca/Ca) no 8-12 mēnešiem, hibrīda (Ca/Sb) – no 5-8 mēnešiem, sārmu (Sb/Sb) no 3-5 mēnešiem. Uzglabātajam akumulatoram jābūt uzlādētam. Jo zemāka būs apkārtējās vides temperatūra, jo ilgāk akumulators uzglabāsies.

Kā pagarināt akumulatora mūžu?

Ekspluatācijas procesā ir jāievēro dažas lietas kas ievērojami ļaus paildzināt Jūsu akumulatora mūžu. Pēc akumulatora iegādes ir jāseko lai ekspluatācijas laikā spriegums nedrīkst nokristies zemāk kā 10,2 volti. Apkalpojamajiem akumulatoriem (ar korķiem) reizi 10-15 dienās jāpārbauda elektrolīta līmenis. Vajadzības gadījumā jāpielej destilēts ūdens.

Jāseko līdz vai klemmes nav oksidējušās, vai akumulators nav ļoti netīrs, vajadzības gadījumā notīrīt ar kalcija sodas šķīdumu.

Ja spriegums nokrītas zem 12,4 volti, akumulators jāuzlādē. Apkalpojamajiem akumulatoriem uz ziemas periodu var paaugstināt elektrolīta blīvumu par 0,02.

Uzstādot akumulatoru uz auto klemmes var apstrādāt ar tehnisko vazelīnu, lai mazinātu oksidēšanos.

Vai augsta starta strāva var kaitēt automašīnai?

Nē nevar, tādēļ, ka starta strāva ietekmē dzinēja starta stabilitāti. Lai gan dažādiem akumulatoriem ir dažāda starta strāva, spriegums tiem visiem ir 12V (ja runa iet par vairumu vieglo automobiļu akumulatoriem). Sabojāt elektrosistēmu var vienīgi pieslēdzot lielāka sprieguma akumulatoru, piemēram 24v.

Startēšana ziemas apstākļos.

Startēšana ziemas apstākļos akumulatoram ir sarežģītāka tādēļ, ka:

-starta jauda aukstam akumulatoram paliek mazāka;

-palielinās dzinēja iegriešanās ilgums;

-degvielas iesmidzināšana aukstā dzinējā pasliktinās;

-akumulatora uzlādes lielums ziemas laikā ir mazāks, līdz ar to akumulatoram ir mazāka jauda;

-dzinēja eļļa aukstā laikā sabiezē apgrūtinot motora iegriešanu.

Vai drīkst dot “piepīpēt” otram automobilim?

Drīkst, ja ir nepieciešamība. Tomēr jāievēro dažas lietas. Automašīnai – donoram, piepīpēšanas laikā jābūt izslēgtam dzinējam. Bojātās mašīnas akumulatora klemmei (vienalga kurai), jābūt noņemtai, pēc iedarbināšanas to uzliek atpakaļ.

Visu akumulatoru saraksts, ar bildēm un cenām, kuri mums ir uz vietas, atrodams šeit: https://www.autospeci.lv/products-page/akumulatori-auto

Kā meklēt auto rezerves daļas mūsu interneta KATALOGĀ?

Kā meklēt auto rezerves daļas mūsu interneta KATALOGĀ?

Mobilajā lapas versijā izvēlnes ir zem pogas MENU (tāds kvadrātiņš ar trīs strīpiņām virsū), augšā.

Var arī pa taisno spiest šeit pat uz izvēlnes “AUTO REZERVES DAĻAS PĒC AUTO MODEĻIEM”  (saite ir aktīva) un meklēt populārākās auto rezerves daļas sarakstos pēc auto modeļiem! (šajos sarakstos gan nav visas detaļas, kuras pie mums nopērkamas, tajos sarakstītas ir TIKAI POPULĀRĀKĀS).

Savukārt PĀRĒJĀS DETAĻAS– akumulatori un citas auto rezerves daļu kategorijas ir atsevišķos sarakstos, lapas labajā pusē. (Mobilajā versijā šeit pat, jārullē zemāk!)

Galvenais, ar ko mēs atšķiramies no citiem auto rezerves daļu interneta veikaliem, ir tas, ka mēs esam īsts auto rezerves daļu veikals- noliktava, Pie mums šīs rezerves daļas un akumulatori ir uz vietas, uzreiz nopērkamas, nevis kā daudziem citiem i-veikaliem- tikai puisītis pie telefona!!! Tā kā esam importētāji, tad varam piedāvāt auto rezerves daļas “no pirmajām rokām”, attiecīgi, par zemāku cenu, nekā tie, kuriem šīs detaļas jāpērk no vairumtirgotājiem- noliktavām, piemēram- no mums.

Raksts par to, kā detalizēti atrast auto rezerves daļas mūsu noliktavā pēc detaļu ražotāju kodiem (vairāk piemērots profesionāļiem un vienkārši zinātājiem), lasāms augstāk, izvēlnē “Auto rezerves daļas mūsu auto veikalā: KĀ MEKLĒT. (saite ir aktīva, var spiest šeit pat!)

Ja neatradāt meklētu detaļu ar cenu sava auto detaļu sarakstā, ievadiet ātrās meklēšanas logā detaļas nosaukumu, auto marku un nospiediet ENTER! Piemēram: “bremžu disks BMW”  > ENTER.

Vispār ENTER var arī nespiest, tad notiks dzīvā meklēšana un jūs varēsiet mainīt meklēšanas rezultātu uzreiz, nedaudz pagaidot, lai tie ielādējas, un pēc tam koriģējot rezultātu pēc vajadzības uzreiz. Pamēģiniet, tas ir ērti!

Vai labāk uzreiz ņemiet un piezvaniet, tā būs visātrāk:

Autoveikals: 28870004, 28800060, 67272626, 67290447.

Autoserviss: 28870001.

Akumulatori- AKCIJA!!!

Akumulatori AKCIJA!!!

Akumulatori par akcijas cenu- tas ir iespējams!!! Strauji samazinātas cenas Champion Power akumulatoriem! 100Ah akumulators ar 750A palaides strāvu un 2 gadu garantiju tagad maksā tikai 71,00 Eur, ja dodat veco akumulatoru uz apmaiņu, un 7,00 Eur, ja veco akumulatoru paturiet pie sevis.

Akumulatori- akcija ar vecā akumulatora nodošanu.

77Ah akumulatori ar 680A palaides strāvu un 2 gadu garantiju maksā tikai 59,00 Eur, ja dodat savu veco akumulatoru uz apmaiņu un 65,00 Eur bez apmaiņas.

Vajag jaudīgāku akumulatoru? Arī tiem pašlaik ir akcijas cenas. Akumulatori akcija ir spēkā arī Deta, Tudor, Bi- Force, A-Mega 3, A-Mega 5, Auto Starts, Sznajder un Bosch u.c. akumulatoriem.

akumulators-akumulatori1

Vēl lētāk ir firmas Power Plus akumulatori- 60 Ah akumulatori ar 480 A palaides strāvu maksā tikai 45,00 Eur, ja dodat veco akumulatoru uz apmaiņu, bez apmaiņas cena 50,00 Eur.

Arī premium klases akumulatoriem pašlaik ir pazeminātas akcijas cenas:

Lētākie no premium klases akumulatoriem pašlaik ir Energy Box akumulators- 100 Ah akumulators ar monstrīgu 850A palaides strāvu pašlaik maksā tikai 92,00 Eur, ja nododat veco akumulatoru uz apmaiņu un 99,00 Eur, ja veco akumulatoru atstājat pie sevis! Akcijas cenas arī Deta 100 Ah akumulatoriem– attiecīgi 113,00 Eur un 120,00 Eur ar akciju, ja nodododat veco akumulatoru.

Ir arī iespējams iegādāties citus akumulatorus ar citām ietilpībām un palaides strāvām par lētu naudu no Deta, Tudor, A-Mega, Bi-Force, Auto Starts, Sznajder, Power Plus, 4Max ražotājiem. Pagaidām noliktavā uz vietas ir diezgan liela izvēle un neviena no pozīcijām vēl nav beigusies, ir uz vietas. Tomēr drošības pēc pirms braukt pie mums, iesakām piezvanīt un pārliecināties par konkrētā akumulatora esamību mūsu noliktavā pa tālruņiem 28870004, 28800060, 67272626, 67290447!

Visi akumulatori, kuri mums ir uz vietas, uzreiz nopērkami, aplūkojami šeit: https://www.autospeci.lv/products-page/akumulatori-auto/

Ekonomē- pērc auto rezerves daļas lētāk!

Mūsu visai elastīgā cenu politika nosaka, ka mēs centīsiemies jums pārdot jūs interesējošās auto rezerves daļas lētāk nekā citi. Tā kā paši piegādājam auto rezerves daļas no ārzemēm, varam piedāvāt zemākas cenas.

Konkrētās auto rezerves daļas savai mašīnai variet mēģināt atrast paši mūsu katalogā (pievērsiet uzmanību izpārdošanas cenai!), vai arī vienkārši piezvaniet uz mūsu veikalu- 67272626, 67290447, 28870004, 28800060! Pagaidām gan katalogs mājaslapā nav pilnīgs, jo nesam paspējuši tajā ievadīt visas auto rezerves daļas, kas mums atrodas uz vietas, tā kā labāk zvaniet un interesējieties!

Piedāvājam lēti autodetaļas, kopumā vairākus tūkstošus pozīciju uz vietas, veikalā Matīsa ielā 123, kā arī retākās un Latvijā uz vietas neatrodamās- pasūtot uz nākamo dienu no lielākās noliktavas Eiropā- InterCars. Loģistikas transports kursē katru dienu.

Vēl lētākas auto rezerves daļas ir uz pasūtījumu no Lietuvas noliktavas, piegāde ir reizi nedēļā (trešdienās)

Mūsu autoserviss ir plaši pazīstams kā labākie izpūtēju speciālisti pilsētā. Noliktavā ir ļoti liels izpūtēju, bunduļu, kataliztoru un gofru klāsts, kā arī varam izgatavot jebkādu izpūtēju no jebkādiem materiāliem, sākot ar vislētākajiem ielas variantiem, līdz milzu turbopūtes trubām un zirnekļiem. Izpūtēji, klusinātāji, blīves, savilcēji jebkuram auto! Ja nav- tad uztaisīsim!!! Lēti.

NB! Ņemiet vērā, ka šī mājaslapa mums ir jauna, un tajā nav savadīta pat desmitā daļa no visa produktu klāsta, kas mums ir uz vietas. Katru dienu to papildinam, bet vēl daudz darba priekšā. Tā ka ja interesē kas konkrēts- zvaniet- 28800060, 28870004, pārējie telefona numuri sadaļā “KONTAKTI“!

P.S. Sevišķi pazeminātas cenas auto rezerves daļām BMW un Mercedes īpašniekiem no 90-to gadu vidus- mēs zinām, ka jums vajag lētāk!!! Piemēram- jauns priekšējais amortizators uz E38 maksās kaut kādus tur 40.00 Eur…

Auto rezerves daļas.

Auto rezerves daļas.

Auto rezerves daļas mums ir ļoti plašā sortimentā un piedāvājam tās par ļoti konkurētspējīgām cenām, lētāk kā citi. Vairums auto rezerves daļas mums ir uz vietas, uzreiz nopērkamas. Mēs arī piekopjam godīgo cenu politiku, mājaslapā uzreiz norādot patieso auto rezerves daļu cenu, ar fotogrāfiju, nevis kā rīkojas daudzi internetveikali, kuri it kā piedāvā preces lētāk- mājaslapā norāda ārkārtīgi zemu cenu auto rezerves daļām, bet pēc tam, kad jūs mēģinat šo rezerves daļu iegādāties par šo cenu, sāk piedāvāt kaut kādas alternatīvas, neticami ilgus gaidīšanas laikus (pat līdz mēnesim) vai tamlīdzīgi.

auto-rezerves-dalas
auto rezerves daļas

 

Auto rezerves daļu sortiments, kuras piedāvājam:

Akumulatori:

Mūsu piedāvājumā uz vietas, uzreiz nopērkami, ir vairāk kā desmit dažādu akumulatoru ražotāju akumulatori. Varētu pat teikt, ka pie mums ir pieejami gandrīz visi akumulatori un akumulatoru veidi, kādi vispār ir atrodami Latvijas tirgū. Mēs arī nākam pretī klientam, piedāvājot iespēju nodot savu veco akumulatoru, pretī saņemot jaunu ar papildus atlaidi. Šī akcija spēkā mums ir cauru gadu.

Pirms pirkšanas variet pie mums pārbaudīt auto strāvas noplūdi, lādēšanu, kā arī varam akumulatoru jums nomainīt.

Bremžu sistēmas auto rezerves daļas:

Mums uz vietas noliktavā ir bremžu diski, bremžu kluči un cilindrīši, trubiņas un šļauciņas kā arī bremžu suporti un to rezerves daļas. Bremžu kluči un diski mums ir no dažādiem ražotājiem, piedāvājam gan premium klases, gan lētākas ekonomiskās klases bremžu sistēmas auto rezerves daļas.

Filtri un eļļas:

Mūsu sportimentā ir dažādas eļļas auto dzinējiem, bremžu sistēmai, ātrumkārbām, stūres pastiprinātājiem, dāžādas ziedes un smēres gultņiem, bremžu suportiem un visam pārējam, kas nepieciešams auto ikdienas ekspluatācijai un remontam.

Tāpat piedāvājam dažādu ražotāju eļļas, gaisa, salona, degvielas filtrus pilnīgi visām populārākajām auto markām, uz vietas, uzreiz nopērkamus.

Mums ir uz vietas arī izlejamās eļļas, tās ir vēl lētākas, nekā fasētās. Nāciet ar savu kanniņu un ekonomējiet papildus uz taru vēl dažus eiro!

Amortizatori:

Amortizatori ir viena no populārākajām auto rezerves daļu kategorijām mūsu klāstā. Piedāvājam gan eļļas, gan gāzes amortizatorus, praktiski visām auto markām, arī senāku gada gājumu automašīnām, par super pazeminātām cenām. Tāpat arī bagāžnieka vāka amortizatori, stūres sistēmas, rullīšu novilcēju amortizatori ir mūsu sortimentā.

Īpaši gribētos izcelt to, ka importējam Robusto amortizatorus, kuri ir gan ļoti kvalitatīvi, gan arī salīdzinoši zemā cenā, spējīgi pēc cenas gandrīz konkurēt ar lētajiem ķīnā ražotajiem amortizatoriem, tikai ar daudz augstāku eiropas ražotāja kvalitāti.

Protams, arī amortizatoru putekļu sargi un atsitēji ir pieejami pie mums, individuāli atbilstoši katram amortizatoram!

Logu slotiņas:

Mūsu piedāvājumā ir vairāku ražotāju logu slotiņas automašīnām, gan ar pašiem skaļākajiem brendiem un nosaukumiem, gan arī labas un lētas auto stiklu tīrītāju slotiņas, kuras plaši nereklamējas, un tādejādi ir lētākas, ekonomējot uz brenda reklāmu, bet tīra ne sliktāk, kā pašas dārgākās. Mūsu auto rezerves daļu sortimentā ir arī logu tīrītāju un mazgātāju motorīši un cita elektronika.

Piekares auto rezerves daļas:

Piekares auto rezerves daļas ir lodšarnīri, lodbalsti, sviras, stūres stieņi, stabilizatora atsaites, sailentbloki, bukses un daudz kas cits. Jebkuru auto rezerves daļu, kuru jūs variet atrast auto tehniskās apskates novērtējuma protokolā, jūs variet arī atrast pie mums, uzreiz nopērkamu uz vietas, un no dažādiem ražotājiem, lai ritošās daļas auto rezerves daļas cena atbilstu jūsu maciņam.

Pusass šarnīri:

Mūsu auto rezerves daļu noliktava piedāvā super sortimentu ar pusasīm. Pusasis, jeb tautā sauktas par “granātām”, pusasu gumijas, putekļu sargi, gan komplektā, gan atsevišķi- tas viss, kā arī pusasu smēres, tripoidālie un piekares gultņi ir mums uz vietas. Tāpat pie mums ir pieejami kardāna un strūres krustiņi, kardānu piekares gultņi un to gumijas.

Sajūgi:

Tādas auto rezerves daļas kā sajūga disks, sajūga kurvis, sajūga dubultmasu spararats, sajūga izspiedējgultnis vai sajūga darba cilindrs nav jāmaina vai jāremontē ļoti bieži, tomēr mēs turam uz vietas visas šīs sajūga daļas, lai vajadzības gadījumā jūs tās varētu iegādāties komplektos vai pa daļām. Daudzām mūsdienu mašīnām ar automātisko sajūga kurvja regulāciju ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, kā to nomainīt, tapēc sajūga maiņu ieteiktu veikt mūsu autoservisā, kur atrodami labi sajūgu speciālisti!!!

Izpūtēji:

Izpūtēji pie mums uz vietas, noliktavā, glabājas trijos stāvos. Izpūtēju gofras, bunduļi, klusinātāji, katalizatori un katalizatoru aizvietotāji, sporta izpūtēji, savilcēji- visas šīs auto rezerves daļas pie mums ir pieejamas gan no Walker un Bosal, gan poļu un igauņu ražotājiem. Mūsu autoservisā var arī kvalitatīvi sametināt vai nomainī izpūtēju. Ja jums ir dārgs, rets vai ekskluzīvs auto un jūsu izpūtējs netiek piedāvāts no trešajiem ražotājiem, bet tikai dārgs un oriģināls, mēs mūsu autoservisā varam jums izgatavot jebkādas sistēmas un konfigurācijas izpūtēju.

Gultņi:

Auto riteņu gultņi, gan priekšējie, gan aizmugurējie, visām populārākajām auto markām pie mums uz vietas, uzreiz nopērkami. Piedāvājam gan ekonomiskās cenu klases, gan arī oriģinālo auto ražotāju gultņus, kurus uzstāda rūpnīcā uz konveijera.

Motora auto rezerves daļas:

Mūsu auto rezerves daļu noliktavā ir pieejamas visas populārākās motora rezerves daļas, bet galvenokārt liekam uzsvaru uz kvalitatīvām motora siksnām, to novilcēju rullīšiem un ūdenssūkņiem. Tas viss, laicīgi un pareizi nomainīts, garantē ilgu motora mūžu bez motorsiksnas saplīšanas defektiem. Protams, ir arī termostati, blīves, blīvslēgi (“saļņiki”), šāles un virzuļu gredzeni, kā arī dīzeļu sprauslu smidzinātāji un citas lietas no motora auto rezerves daļām.

Auto elektronikas daļas:

Auto elektronikas rezerves daļas sevī iekļauj indukcijas spoles, gaisa masas mērītājus, visus devējus. Tāpat pie devējiem pieskaitāma ir lambda zonde, ABS devējs, parnikga sensori. Sveces, svečvadi, kvēlsveces. Viss, ko vien var vajadzēt auto remontā, tas viss pie mums ir pieejams no auto rezerves daļām, dažādu ražotāju- gan ekonomiskās klases, gan arī auto oriģinālo ražotāju auto rezerves daļas, kuras tiek piegādātas uz konveijeru auto ražošanas rūpnīcās.

Beigās vienkārši atzīmēsim, ka pie mums ir pieejama praktiski jebkura detaļa jūsu automašīnai, uzreiz nopērkama, un par iespējami zemāko cenu, kā arī plašā ražotāju izvēlē. Ja jums ir nepieciešams kaut kas auto remontam, vienkārši sazvaniet mūs un saņemsiet sev vajadzīgo auto rezerves daļu uzreiz un par iespējami zemāko cenu! Ja vēlaties, visas auto rezerves daļas variet arī uzstādīt mūsu autoservisā, kurā strādā labi un zinoši speciālisti.

Mūsu kontakti un adreses šeit: https://www.autospeci.lv/autoserviss-auto-veikals/ (saite atvērsies jaunā logā).

Ļoti ērts un viegli lietojams auto rezerves daļu katalogs katrai automašīnai atrodams šeit: https://www.autospeci.lv/auto-rezerves-dalas-pec-auto-modeliem-katalogs/ (saite atvērsies jaunā logā).

Akumulators 75 Ah, Akumulators 62 Ah, Akumulators 100 Ah- Akcijas cena!!!

Akumulators AD 77Ah (garums 28cm) ar 780 A palaides strāvu un 3 gadu garantiju maksā tikai 74.00 Eur, ja dodat savu veco akumulatoru uz apmaiņu un 80.00 Eur bez apmaiņas.

AD (Auto Distribution) akumulatoriem ir 3 gadu garantija, Start Extreme (Monbat) akumulatoriem ir 2 gadu garantija.

AD un Monbat (Start Extreme) akumulatoriem joprojām ļoti būtiski pazeminātas cenas! 100Ah AD akumulators (garums 35 cm) ar 830A palaides strāvu un 3 gadu garantiju tagad maksā tikai 85.00 Eur, ja dodat veco akumulatoru uz apmaiņu, un 92,00 Eur, ja veco akumulatoru paturiet pie sevis.

akumulators-akumulatori1

Lētāk ir firmas Monbat (Start Extreme) akumulatori- 62 Ah akumulators ar 580 A palaides strāvu maksā tikai 47.00 Eur, ja dodat veco akumulatoru uz apmaiņu, bez apmaiņas cena 52.00 Eur.

75 Ah Monbat akumulators dīzelim ar 680 A palaides strāvu maksā tikai 58.00 Eur, ja dodat veco akumulatoru uz apmaiņu, un 64.00 Eur bez apmaiņas.

Ir arī iespējams iegādāties citus akumulatorus ar citām ietilpībām un palaides strāvām par lētu naudu no AD un Monbat ražotājiem. Noliktavā uz vietas ir diezgan liela izvēle un neviena no pozīcijām vēl nav beigusies, ir uz vietas. Tomēr drošības pēc pirms braukt pie mums, iesakām piezvanīt un pārliecināties par konkrētā akumulatora esamību mūsu noliktavā pa tālruņiem 67272626, 67290447, mob. 28870004!

Mūsu autoservisā varam veikt auto akumulatora uzlādes pārbaudi, vecā akumulatora stāvokli (palaišanas strāvas mērījumus), kā arī auto strāvas noplūdes mērījumus. Šo iesakām darīt tad, ja jūsu auto akumulators ir jāmaina regulāri- reizi gadā vai divos!

Visu akumulatoru cenas, kas mums ir uz vietas, aplūkojamas šeit: akumulatori (saite atvērsies jaunā logā)

Jauns, ļoti viegli lietojams interneta auto rezerves daļu katalogs online.

Lai atvieglotu auto rezerves daļu meklēšanu, esam radījuši ļoti viegli saprotamu auto rezerves daļu katalogu cilvēkiem bez priekšzināšanām. Šo katalogu variet aplūkot šeit: https://www.autospeci.lv/auto-rezerves-dalas-pec-auto-modeliem-katalogs/

Šajā katalogā jums vienkārši jāatrod sava automašīnas marka, un pēc tam no drop-down menu jāizvēlas savs auto modelis. Tad atvērsies saraksts ar biežāk pieprasītākajām auto rezerves daļām, kuras mums ir uz vietas.

PIEZĪME: Šajā katalogā ir atzīmētas tikai populārākās rezerves daļas dotajai auto markai, kuras pie mums pērk ikdienā. Ja neredzat detaļas bildi vai cenu, tad tā vienkārši pagaidām nav ievadīta mājaslapā.

Ja vajag kādu rezerves daļu, kura nav sarakstā, kurai nav bildes vai cenas, tad tālāk nemeklējiet- šajā katalogā ir ievadītas tikai populārākās auto rezerves daļas, kuras pie mums pērk ikdienā! Tātad- ja nav bildes, cenas vai rezerves daļas kā tādas, ņemiet un piezvaniet mūsu operatoriem uz mūsu auto rezerves daļu noliktavu, un jums uzreiz tiks sniegta izsmeļoša atbilde par visām detaļu cenām, kuras mums ir uz vietas, vai arī ir pasūtamas!

Mūsu auto rezerves daļu veikala un noliktavas tālruņi – 28870004, 28800060, 67272626, 67290447. Rīgā Atrodamies Matīsa ielā 123, tas ir Matīsa/ Vagonu ielu stūris, tieši pretī Russo- Balt piekabju veikalam.

Ja vajag detaļu arī nomainīt vai arī veikt auto diagnostiku vai remontu, zvaniet un pierakstieties uz mūsu autoservisu, kurā strādā ļoti labi meistari un mūsu autoservisa tālruņa numurs ir 28870001. Autoserviss atrodas Aizvaru ielā 31, tā ir neliela ieliņa netālu aiz Deglava tilta, ja brauc no centra, jāpārbrauc pāri Nīcgales ielai, tad pēc automazgātavas jāgriež iekšā pa labi, pretī oranžajai baznīcai, kādus 100 metrus pirms Dārzciema/ Deglava ielas krustojuma.

Sīkāk par darba laikiem un kā mūs atrast- kartes un tā, šajā linkā: https://www.autospeci.lv/autoserviss-auto-veikals/ (saite atvērsies jaunā logā).

SEO. Kā nokļūt Google pirmajā lapā un uzturēties tur mūžīgi?

Kas ir SEO?

“SEO” ir saīsinājums no angļu valodas “Search Engine Optimization”. Iztiksim bez tulkošanas, teiksim vienkārši tā, ka tā ir mājaslapas optimizācija, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku vietu interneta meklētājos. Parasti šeit runa ir tikai par Google meklētāju, pārējie nav tik svarīgi. Ja rakstam Krievijas tirgum, tad, protams, arī Yandex!

Tātad- ķersimies uzreiz vērsim pie ragiem, noskaidrosim, kas ir nepieciešams, lai jūsu bloga raksts, mājaslapa, produkts, prece vai pakalpojums nokļūtu Google meklētāja pirmajā lapā. Kāda SEO optimizācija jūsu lapai šī mērķa sasniegšanai būtu jāveic?

Varētu palasīt resursus Gūglē angļu valodā, un tad mēs iegūtu neskaitāmas lapas, ar SEO optimizācijas aprakstiem, kuros būtu rakstīts, ka pirmais un galvenais ir saturs, vēlreiz saturs un tikai saturs! Tam jābūt cilvēcīgi viegli lasāmam, noderīgam utt. Pirmkārt- mums jāņem vērā, ka atrašanās vietu Googles meklētājā nosaka datorprogrammas, nevis dzīvi cilvēki, attiecīgi- tās ir tās pašas programmas, kuras lāgā neprot pat iztulkot tekstu pareizi no latviešu uz angļu valodu, kur nu vēl saprast, kurš teksts būs lietotājam noderīgs, un kurš nē!!! Tātad- apgāžam pirmo mītu: lai atrastos Googles meklētāja pirmajā lapā, nekāds diži pareizi lasāmais saturs nav panākumu atslēga! Vismaz, ja runa ir par latviešu valodā rakstīto saturu. Google to tāpat nesaprot!!!

Saturam, protams, IR JĀBŪT, tomēr tam jāatbilst noteiktiem Gūgles principiem, kuri ir tīri mehāniskas dabas.

Lūk, šie principi: jums jāapzinās konkrētais ATSLĒGAS VĀRDS, ap kuru grozīsies visa šī raksta būtība. Respektīvi- vārds, pēc kura jūs gribētu, lai jūs Google meklētājs atrod. Šī raksta gadījumā tā būs abreviatūra “SEO”.

SEO-majaslapas-optimizacija

Šim atslēgas vārdam jāatrodas rakstā vismaz trīs reizes. Piecas reizes arī būs ok, bet divdesmit reizes gan nevajadzētu, tas Google meklētājam var arī nepatikt!!!! Pašam rakstam ir jābūt vismaz 300 vārdus garam, vēl labāk, ja tie būs 400 vārdi.

Ja atslēgas vārds pakļaujas locīšanai, tad to var ievietot tekstā dažādos locījumos un dažādos kontekstos zemāk, tomēr tam nav būtiskas nozīmes. Vismaz latviešu valodas gadījumā noteikti nav!

Tad vēl jāņem vērā, ka šim atslēgas vārdam jābūt augšā, lapas adresē. Šai lapai adrese ir www.autospeci.lv/seo-google

Tātad- ček! :) Nākošais, kas ir svarīgi, ka šim atslēgas vārdam būtu jābūt ne tikai vairākas reizes tekstā, bet arī HEADING, META DESCRIPTION un, godīgi sakot, arī PAGE DESCRIPTION kodos, kuri veido mājaslapas kodu. Liekas, ka šītā padarīšana ir pieejama tikai spečukiem, bet tā nav. Vairums mūšdienu lapu veidošanas dzinēju (Joomla, WordPress, Ecommerce, Drupal) ir tiktāl SEO optimizēti, ka šie lauki ir lietotājam redzamās vietās, un tajos vienkārši ir jāieraksta nepieciešamais tektsts, balstoties uz atslēgvārdu. Tas izskatās apmēram šādi:

SEO-google

Kas vēl būtu svarīgi saturā? Ja vēlaties, lai jūs atrod arī pēc bildītēm internetā, tad bildītes nosaukumam jābūt “SEO.jpg”. Nu, vienkārši, vai ne? Bildītēm jābūt pēc iespējas mazāka apjoma. Respektīvi, nevis MEGAbaiti, bet daži kilobaiti, lai nepadarītu lapu pavisam lēnu.

Daudzi SEO rakstu rakstītāji baidās no izejošajiem linkiem savos rakstos. Tas ir pilnīgi lieki, pat nepareizi- viens izejošais links uz labu resursu šo lapas SEO reitingu ne tikai nepazemina, bet var pat paaugstināt! Protams, ja ieliksiet linku uz kaut kādu kreiso interneta zāļu tirgotāju lapiņu, tad Gūgle jūs var ievietot savā melnajā sarakstā viens un divi!!!

Tā. Nu tas būtu par saturu!

Kā pareizi SEO optimizēt pašu lapas kodolu?

Tomēr galvenais ir paša domēna spēks- vecums, tā nosaukums, un saites uz to, jeb backlinks. Beklinki, tīrā latviešu valodā sakot. :)

Ko nozīmē SEO backlinks. Tās ir saites citās lapās, kuras ir uz jūsu mājaslapu. Ideālajā vesijā uz lapu kā tādu, šajā gadījumā tas būtu links www.autospeci.lv, vai arī vismaz uz lapu, tad šajā gadījumā tas būtu links uz šo rakstu.

Kas attiecas uz šiem beklinkiem, tad svarīgi, lai tie būtu no “zolīdām”, autoritatīvām lapām. Nu, piemēram, wikipēdijas, delfiem, tvneta. Teorijā šim linkiem vajadzētu tajās lapās atrasties ar “FOLLOW” atribūtu, bet šai teorijai atkal nav taisnība, tas ir kārtējais mīts. Protams, ka labāk, ja šāds atribūts IR, bet ja tā nav, arī tāds links dod jūsu lapai spēku. Piemēram, wikipēdijai visi izejošie linki ir ar “NOFOLLOW” atribūtu. It kā… Tomēr tie ir efektīvi.

Kopš deviņdesimtajiem gadiem eksistē speciālas beklinku ražošanas fermas, kuras Google ir akiceptējusi par labu esam. Pirmā un galvenā ir DMOZ direktorija. Tas ir neskaitāmu lapu zirneklis, kurš jūsu lapu publicē visos savos resursos, kaut gan pats nekādu derīgu saturu nesatur. Tā ir galvenā direktorija, no kuras Google sūc meklēšanas spēku, vēl joprojām šo resursu uzskatot par pašu svarīgāko, kad jānosaka lapas vērītba (page rank). Ak, jā, Google takš saka, ka viņi vairs neņemot vērā page rank un tāda lieta vairs neeksistējot. Neticiet viņiem! :)

dmoz

Slikti ir tas, ka šajā direktorijā savu lapu iesniegt ir praktiski neiespējami. Latvijā ir tikai daži cilvēki, kuriem šajā direktorijā ir tiesības kaut ko ierakstīt vai labot, tā kā atrodiet viņus un samaksājiet, lai viņi jūsu lapu tajā ieraksta! :) Bet, nu, variet mēģināt- karogs jums lai rokā! https://www.dmoz.org/add.html

Otra līdzīga direktorija ir Yahoo directory. Tomēr DMOZ to būtiski pārspēj sava spēka un vērītbas ziņā.

Pēdējā gadu desmitā ir sartažotas tūsktošiem līdzīgas (bet efekta ziņā salīdzinoši ļoti neefektīvas) direktorijas, kurās jūs variet savu resursu ierakstīt par samaksu.

Sociālie tīkli un pārējā draza. Google apgalvo, ka tev tur jābūt. Reāli vienīgais tīkls, kuram ir augsts pagerank, ir Twitter. Pārējie nu tā…dažus linkus variet tur nopublicēt, bet BŪTISKAS nozīmes nevienam sociālajam tīklam lapas vērtības celšanā gūgles meklētāja reitingā nav. Vismaz pagaidām.

Tālāk: lapas kods (“dzinējs”), kuru lietot un gkurš būtu SEO draudzīgs.

Jāsaka tā: gandrīz jebkurš mūsdienu lapu koda pamats, sauksim to par dzinēju ir gana labs, svarīgi, tomēr diezgan svarīgi ir, lai tas būtu mobile friendly.

WordPress ir vienkāršākais un ātrāk apgūstamais priekš lietotāja. Attiecīgi, es neredzu jēgu, kapēc kādam vajadzētu lietot daudz grūtāko no lietotāja interfeisa viedokļa Jooomla vai vel grūtāko Drupal, kurš jau prasa zināmas programmēšanas zināšanas. Teorijā Joomla tiek vieglāk galā ar lielu mājaslapu, piemēram, internetveikalu, un Drupal ir par kapeiciņu ātrāks, bet tam visam nav tik būtiskas nozīmes, lai mēs to ņemtu vērā no SEO optimizācijas viedokļa. No šī viedokļa visi šie dzinēji ir labi.

Google pati apgalvo, ka viņa augstāk indeksēs ātru lapu, kuras serveris fiziski atrodas tajā valstī, kurā reģistrēts domēns, bet tam patiesībā nav teju nekādas nozīmes. Arī lēnas lapas mēdz atrasties Googles augšgalā. Un šī lapa, piemēram, ir .lv, bet hostējas Amsterdamā, jo vietējie hostingi, kuru serveri fiziski atrodas Latvijā, piedāvā maza apjoma diska vietu un ir piedevām pa dārgo.

Ja ņemam WordPress, tad runājot par SEO, ir ļoti labs SEO spraudnis, kurš palīdzēs jums ievadīt nepieciešamo informāciju pareizajās vietās. Tas ir Yoast SEO plugin spraudnis.

yoast-SEO-plugin

 

Tas īsumā un pamatā arī būtu viss, ja atcerēšos vēl ko būtisku, pierakstīšu vēlāk!

Lai jums izdodas! Un esiet pirmie gūglē!

P.S. Ā, jā, atcerējos vēl ko- var jau vienkārši lietot Google AdWords reklāmu tīklu, tomēr tas maksā naudu, un ja gribiet būt pirmie gūglē pēc populārākajiem atslēgvārdiem, tas gadā var prasīt tūkstošus! Šis raksts ir par to, kā šo naudu atstāt pie sevis, bēt gūglē tomēr būt pirmajiem! :)

Kādu akumulatoru pirkt?

Kādu akumulatoru izvelēties? Šis jautājums bieži vien tiek uzdots interneta vidē, un uz to sniegtas virspusējas un vispārinātas atbildes, kuras ļoti bieži vien izrādās aplamas. Sevišķi tas attiecināms uz jauno auto modeļu akumulatoriem, kuros ir daudz elektronikas un vadības bloku, kuri patērē strāvu pat miera stāvoklī.

Otrs akumulatora izveles kritērijs ir dzinējam nepieciešamā starta strāva un startera griezes moments.

Nu, un pats par sevi saprotams- dīzelis vai ar benzīna motoru aprīkots auto.

akumulators-akumulatori

Mēs akumulatoru izvēlei izmantojam auto ražotāju dotās specifikācijas, kuras mēs abonējam speciālā katalogā no auto ražotājiem par maksu, šie dati nav brīvi pieejami internetā vai kā citādi.

Tātad- kādu akumulatoru izvēlēties, piemēram, trīslitrīgam Audi A4 2007. gada izlaiduma? Daudziem liksies, ka tur “lien iekšā” parasts “astoņdesmitnieks”, un to arī vairums tirgotāju pārdos un instalēs uz jūsu auto. Un tā būs kļūda, jo ražotājs ir aprīkojis šo auto ar citādāku ģeneratoru, kurš lādē ar atšķirīgu impulsa strāvu, un šim auto būs piemērots speciāls AGM tipa akumulators. Tāpat, parasto akumulatoru šim Audi nevarēs “pierakstīt” vadības bloka ECU atmiņā.

Nu, labi, tas runājot par modernajiem auto. Bet kā ir ar vecajiem? Vai Chrysler Voyager un BMW E39 ar trīslitrīgu motoru derēs viens un tas pats akumulators? Izrādās, ka ne tuvu tam, un arī trīslitrīgam Land Cruiser būs arī pilnīgi cits akumulators, un viņi nav savstarpēji aizvietojami un ir ar pilnīgi atšķirīgiem izmēriem un specifikācijām, kaut arī motora tilpums ir identisks.

Atsevišķi var parunāt par mašīnām, kurām nepieciešami AGM tipa akumulatori. Daudzi prasa- kāpēc jāliek AGM, vai tad nevar parasto? Atbilde ir- ja gribas, lai būtu garantija uz akumulatoru, tad diemžēl, nevar! AGM akumulatori jāliek visām mašīnām, kurām ir START- STOP sistēmas, “BLUEMOTION” un tamlīdzīgās. Šis akumulators gan uzņem lādēšanas strāvu daudz ātrāk, gan arī pieļauj dziļāku izlādi un izlādes rezultātā tam nenobirst plates no sulfatizēšanās, jo tā konstrukcijā iekļautie stikla šķiedras putekļi satur sulfatizācijas atliekas ap platēm, un pēc lādēšanas, tās atjauno, nepieļaujot to nobiršanu kurpusa apakšā un akumulatora pašizlādi. Jāpiebilst, ka automašīnām, kurās ir daudz elektronikas vadības bloku- motora vadības bloks ECU, komforta vadības bloki, ABS, pretslīdēšanas, automātiskās kārbas un citi bloki, pašizlāde miera stāvoklī ir lielāka, nekā mašīnai, kurā nav nekā, pat ABS nav. Tomēr, ja mēs runājam par BMW, Mercedes (kuros īpašnieki kā reizi ļoti bieži arī vēlas nez kapēc likt tos lētākos un vājākos akumulatorus), tad šajās automašīnās ir tiešām daudz vadības bloku, kuri saņem strāvu arī pie izslēgtas aizdedzes.

Summējot: kādu tad akumulatoru vajadzētu pirkt?

Īsā atbilde- pēc kataloga, atbilstoši ražotāja specifikācijai.

Garāk atbildot, varam pieminēt populārākās auto markas un modeļus:

Akumulators priekš VW T4 dīzeļa- 100 Ah un ne mazāks, ar palaides strāvu virs 800A! Tajā pat laikā uz T5 reizēm jāliek 74-77Ah akumulators, bet uz dažām tā specifikācijām 100Ah. Dīzeļu Golfam būs labi ar 77 vai pat 74 Ah, bet Galaxy vai Sharan (ar to pašu motoru) ražotājs paredz likt 100 Ah akumulatoru, jo tajos, acīmredzot, ir atšķirīga elektronika. Kā redziet- MOTORA TILPUMS NENOSAKA AKUMULATORA VEIDU, kā to kļūdaini uzskata daži akumulatoru pircēji, un diemžēl, arī pārdevēji.

Nu, kas vēl mums no populārajiem? Mercedes dīzeļi- gandrīz visiem nāk “simtnieks”, tāpat BMW dīzeļiem (un arī vairumam benzīnnieku jāliek 100 vai 80 Ah akumulators, nevis 60-65 Ah, kā dažiem BMW braucējiem liekas!!). Palaides strāvai jābūt vismaz 800A, bet labāk vēl vairāk- 850 vai pat 900A!

Vēl viena lieta ir pussintētiskās eļļas, kuras mūsu ziemas apstākļos NEVAJADZĒTU lietot zem -15 grādiem. Ielejiet 5W40 sintētiku, tā mūsdienās vairs neko daudz dārgāk nemaksās! Lieta tāda, ka 10W40 sastingst kā medus jau pie -15 grādiem, un motora piedarbināšana tādejādi ir apgrūtināta un rada papildus slodzi gan akumulatoram, gan arī startera buksēm, kuras ātrāk izdilst un starteris vairs nespēj raiti griezt motoru un tādejādi arī ņem lielāko palaides strāvu no akumulatora.

Volvo daudziem modeļiem, kuriem akumulators ir bagāžniekā, tur jāliek zemais, 175 mm augstumā akumulators. Tādi ir 80 Ah ar 800A palaides strāvu vai nedaudz mazāk. Dažiem Volvo modeļiem tajā pašā vietā ir paredzams 100 Ah akumulators 190 mm augstumā. Kā redziet, vienam un tam pašam auto modelim var būt paredzēti diezgan atšķirīgi akumulatori.

Pārsvarā runājam par dīzeļu akumulatoriem tādēļ, ka tie sastāda ap 80% pie mums pirkto akumulatoru.

Vēl laba ziņa ir tā, ka ja vēlaties saņemt papildus atlaidi jaunajam akumulatoram, to jūs variet izdarīt, nododot veco akumulatoru mums. Un akumulatori mums ir uz vietas, uzreiz nopērkami, dažādu ražotāju, gan lētākie, ekonomiskās klases, gan ar slaveniem nosaukumiem un augstāko kvalitāti un 3 gadu garantiju. Pie mums uz vietas ir nopērkami Deta, Tudor, Wertteile, Bi-Force, Sznajder, Varta, Bosch, Deta AGM, Bosch AGM, Varta AGM, Duracell, Autostar, AD, Monbat, Start Extreme un daži citi mazāk populāri auto akumulatoru nosaukumi.

Viss akumulatoru klāsts, kuri mums ir uz vietas, ir aplūkojams šeit pat, mūsu mājaslapā, labajā pusē, sadaļā “Akumulatori auto”. Saite uz visiem akumulatoriem šeit: https://www.autospeci.lv/products-page/akumulatori-auto/

Kāpēc auto ziemā “nelec”? Vai jāmaina akumulators?

Jāmaina akumulators? Vai tiešām?

Tā kā mēs nodarbojamies ar auto rezerves daļu un akumulatoru tirdzniecību, un arī pieņemam vecos akumulatorus uz apmaiņu, ļoti bieži nākas saskarties ar faktu, ka cilvēki ir nodevuši mums lūžņos pilnībā braucamu un veselu akumulatoru.

Kādi tad ir iemesli, kapēc akumulators ir izlādēts un kāpēc auto ziemā vai nu ‘nelec” vispār, vai arī ir piedarbināms ar grūtībām?

Parasti 90% gadījumos grūti pielaižami ir tieši ar dīzeļmotoriem aprīkotie auto, jo:

  1. Dīzelim ir bojātas kvēlsveces vai kvēlsveču relejs. Akumulators motoru griež, bet pierūcināties tas negrib.
  2. Dīzeļmotoram ir pašvaka kompresija, jo tam ir padiluši motora gredzeni.
  3. Ir sasalusi dīzeļdegviela filtrā, kura “nekad nesasalst līdz -30 grādiem” (hahaha!)
  4. Akumulators netiek pienācīgi uzlādēts, jo ir pārāk īsi pārbraucieni vai arī ģenerators neražo pietiekoši daudz strāvas.
  5. Auto ir strāvas noplūde, visbiežāk caur radio vai signalizāciju, kuriem ir kāds defekts. Šāda noplūde akumulatoru sabendē lēnām, vairāku mēnešu laikā, nevis uzreiz.
  6. Auto tiek lietota 10W40 pussintētiskā eļļa, kura sastingst jau pie -15 grādiem. Normāli mūsu ziemas apstākļiem būtu lietot 5W40, 5W30 vai vēl labāk 0W40 vai 0W30 sintētisko eļļu. Akumulatoram ir pielielināta slodze, griežot motoru ar sastingušu eļļu, kura vairs nav pietiekoši viskoza, bet ir kļuvusi bieza kā medus.
  7. Un vēl viena ļoti populāra lieta, kuru parasti neviens neņem vērā- auto starterim ir izdilušas startera buksītes, kas rada divreiz lielāku strāvas patēriņu startējot, un auto ir piedarbināms ar grūtībām.

Auto akumulators tieši tavam auto!

Auto akumulatori plašā izvēlē, iespējams, pat visplašākā izvēle Rīgā. Dažādi ražotāji- AD, Varta, Tudor, Deta, Exide, Sznajder, Dupex, Hankook, Koba, Auto Star, Start Extreme, Monbat.

Arī akumulatori smagajām automašīnām un traktortehnikai- 180, 210, 215 Ah, 12V un 6V.

Dubultie akumulatori, AGM tehnoloģijas akumulatori, GEL tehnoloģijas akumulatori,

Viss ir uz vietas, nav nekas jāpasūta vai jāgaida, par viszemākajām cenām Rīgā.

Speciālistu konsultācijas par pareizu akumulatora iegādi, akumulatoru katalogi pēc ražotāju markām, auto modeļa.

Tas viss tikai pie mums- visaugstākajā kvalitātē un attieksmē ar tīrāko sirdsapziņu!

Nododot veco akumulatoru, saņemsiet vēl papildus atlaidi jaunajam akumulatoram!

Visiem akumulatoriem ir divu vai trīs gadu garantija, atkarībā no ražotāja.

Akumulatoru katalogs ar bildēm un cenām> skatiet lapas labajā pusē!>

akumulators akumulatori
akumulators akumulatori

Kvalitatīvākie akumulatori ir Deta http://www.akumulatorsdeta.lv

Dziļās izlādes (deep cycle) akumulators kemperiem, laivām.

Auto startam paredzētā akumulatora atšķirība no dziļizlādes akumulatora, kas piemērots kemperiem, ir tāda, ka parastais, auto starta akumulators, ir paredzēts īsai ļoti lielas jaudas atdošanai starta brīdī, un tas nav domāts, lai no tā kopumā paņemtu vairāk kā 20% no tā ietilpības.

Ja parastais auto starta akumulators tiek “nosēdināts” par vairāk kā 20%, pastāv ļoti liela varbūtība, ka tā plates īsā laikā sabruks.

Savukārt dziļizlādes akumulators nav spējīgs atdot tik lielu strāvu vienā mirklī, kā auto starta akumulators, bet tam ir daudz biezākas svina plates, kas pieļauj konstantu mazākas jaudas izlādi ilgstošu laiku, kā arī dziļāku izlādi, pat tuvu visiem 100%, nosacīti nekaitējot tā svina platēm.

Šādi akumulatori ir piemēroti uzstādīšanai kā otrie akumulatori kemperī (kurus neizmanto auto startēšanai), tos var lietot laivās, elektrodzinēju piedziņai.

Dziļās izlādes akumulatoriem ir arī cits raksturlielums, atšķirībā no starta akumulatora- tiem tiek norādīta strāva, ko tie ir spējīgi atdot 20 stundu izlādes ciklā. Ietilpība ampēros tiek norādīta kā parastiem akumulatoriem.

Populārākie akumulatoru ražotāji kemperiem, kuri ir pieejami Latvijā ir Deta, Tudor, Exide, Centra, Sznajder, Varta.

Jārēķinās, ka dziļās izlādes akumulators būs nedaudz dārgāks par parasto, auto startam paredzēto akumulatoru. 100 Ah ietilpības dziļās izlādes akumulators, atkarībā no ražotāja, pie mums maksās 100-200 Eur.

Šeit gan būtu lietderīgi piebilst, ka pagaidām mums nav izdevies atklāt nevienu ražotāju, kurš ražotu tādu dziļās izlādes akumulatoru, kurš pie regulāras un intensīvas slodzes kemperī izturētu ilgāk par 2-3 gadiem. Droši vien ar to arī būs jārēķinās!

Vēl nebijusi akcija! Fotostudija Pļavniekos tikai par 8 Eur stundā!

На русском.

Fotostudija atrodas blakus mūsu autoservisam Rīgā, Aizvaru ielā 31. Fotostudija ir pieejama izīrēšanai pa stundām.

fotostudija

Fotostudija ir aprīkota ar desmit profesionālām Aurora firmas zibspuldzēm, kuras darbojas ar radiotrigeru palīdzību. Tas viss ir iekļauts fotostudijas īres cenā.

Fotostudijā ir arī duša, līdz ar to var noskaloties pēc dažādām bodyart fotosesijām un tamlīdzīgi.

Fotostudijā tiek rīkoti fotokursi dažādiem klausītāju sagatavotības līmeņiem un vajadzībām- īsie studijas fotogrāfēšanas fotokursi, divu mēnešu ilgie pamata foto kursi.

Fotostudijas darba laiks- katru dienu no deviņiem rītā līdz desmitiem vakarā.

Sīkāka informācija, fotostudijas bildes un telefons pierakstam uz studiju mājaslapā http://www.portreti.lv/

Turpat arī pamācība, kā lietot fotoaparātu studijā: http://www.portreti.lv/ka-fotografet-fotostudija/

Foto kursi: http://foto-kursi.lv/wp/